Skip to content
+420 607 587 858 hamersky(zavináč)stavba-jezirek.cz

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.rasavjezirku.cz
Společnost: Guttulla s.r.o.
Se sídlem: Hlinská 699/9b
IČ/DIČ: 28148878, CZ28148878
E-mailová adresa: hamersky@rasavjezirku.cz
Telefonní číslo: +420607587858

Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne ___________ jsem ve Vašem obchodě rasavjezirku.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady __________________________________. Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: ___________________________________________. Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

1. Datum objednání _________________________ / datum obdržení _____________________
2. Číslo objednávky:______________________________
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem _____________________________________ a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) __________________________________.
4. Jméno a příjmení spotřebitele:
5. Adresa spotřebitele:
6. Email:
7. Telefon:

V ________________________________ Dne ______________________________________

______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží číslo: _______________________

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Košík
Zpět nahoru